Praktijk voor lichaamsgerichte therapie
en traumaverwerking

Disclaimer

Ik ben geen arts of fysiotherapeut. Als jij fysieke klachten hebt, ga dan altijd voor diagnose, advies en zo nodig voor behandeling naar een (medisch) specialist. Bij mij kun je aanvullend terecht om mogelijk onderliggende (mentale of psychische) factoren te onderzoeken.

Ga naar Behandelcontract voor meer details over onze manier van samenwerken.

Klachten

Respectvolle omgang met elkaar zie ik als voorwaarde om dit werk samen te kunnen doen. Mocht je ontevreden zijn over de behandeling, hoop ik dan ook dat je mij dat zo spoedig mogelijk laat weten. Zodat wij er hopelijk samen uitkomen.

Wil je een klacht indienen kun je hiervoor terecht bij de LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten):

Klachtenregeling LVNT

"De LVNT kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), www.scag.nl.

De SCAG is een onafhankelijke stichting, waarbij alle LVNT-leden zijn aangesloten. Een klacht of uiting van onvrede kan schriftelijk via het klachtenformulier worden ingediend als een cliënt het niet eens is met de handelswijze van zijn of haar therapeut. Afhankelijk van de zwaarte, zijn er verschillende wegen die door de klager bewandeld kunnen worden."

Terug naar HOME

Terug naar Praktisch