Praktijk voor lichaamsgerichte therapie
en traumaverwerking

Privacy

Volgens de WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) ben ik als therapeut verplicht om een dossier te voeren. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en als enige toegang tot de dossiers.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw     expliciete (schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Jouw email adres wordt gebruikt om de facturen naar jou te mailen en voor correspondentie tussen jou en mij. Een enkele keer stuur ik je een praktijk-update. Voor het toesturen van een eventuele nieuwsbrief vraag ik jouw toestemming.

Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van jouw gegevens, dan zal ik expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.      

 • jouw naam en adres
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • jouw zorgverzekering
 • een korte omschrijving van de behandeling zoals 'behandeling lichaamsgerichte psychotherapie' met de bijbehorende prestatiecode
 • de kosten van het consult